ÜRÜNLER
Yangın Koruma

Genel Bakış:

Pilkington’un yangın camı ürünleri güvenliğin yanında ferah, aydınlık ve sürdürülebilir mekânlar yaratır

Dünyanın lider saydam yangın camı üreticilerinden olan Pilkington’un farklı özelliklerde ve farklı uygulamalara özel geliştirdiği yangın camları vardır.

Pilkington yangın camları kullanılmış modern mimarinin örnek yapıları için referanslara göz atabilirsiniz.

Sistemsel Yaklaşım:

Saydam yangın güvenliğinin arkasındaki takım çalışması.

Tüm sistem bileşenleri ile yangın camı dayanıklı ve verimli bir malzemedir. Piyasaya ilk çıkışından beri doğrama üreticileri Yangın Camı’nın geliştirilmesinde önemli iş ortakları olmuştur.

Pilkington’un birlikte çalıştığı küresel tedarikçileri sayesinde birçok farklı doğrama, yapı ve malzemeden oluşan farklı tasarımlar ve sistemler ortaya çıkar. Bugün binden fazla test edilmiş ve onaylanmış Pilkington Pyrostop® içeren sistem dünyanın her tarafında kullanılmaktadır.

Nasıl işler?

Fire Protection

Bugünün modern mimarisi saydamlığı tercih ediyor.

Günümüzde mimarlar doğal gün işi ile aydınlatılan ferah ve geniş alanları tercih ediyor.  Yangın camı bu geniş ve aydınlık konseptlere güvenliğin yanı sıra birçok özellik katıyor.

Pilkington’ın yüzlerce test edilmiş ve onaylanmış yangın camı sistemleri kapılar, bölmeler, perdelemeler, çatı camları ve farklı tasarımlardan oluşur.

Pilkington Pyrostop® yangın camı çok katmanlı low iron float glass’dan üretilmiş (Pilkington Optiwhite™) özel saydam bir ara katman ile lamine edilmiştir. Ateşe maruz kaldığında ara katman yangına tepki olarak köpük haline dönüşerek alevleri absorbe eder.


Yangın Camı nedir?

Can ve mal güvenliğiniz için saydam bir çözüm
Pilkington Pyrostop® markasının 30 yıllık sürekli devam eden ar-ge ve test çalışmaları sayesinde, yangın camı modern mimari ile bütün bir cam haline geldi.

Yangın Camı’nın dünü ve bugünü:

1978: Piyasa dünyanın ilk çok katmanlı lamine yangın camı Pilkington Pyrostop® ile Almanya’da tanıştı.

1989-1995: Yangına dayanıklı çatı sistemlerinin güvenlik, güneş ışığı geçirgenliği ve ısı yalıtımını gibi özelliklerine cevap veren yangın camı geliştirildi.

1996-2001: Yangın camı binaların dış cephesini maksimum ölçüde kaplayabilecek gereksinimleri karşılayacak şekilde ciddi ölçüde inceldi ve hafifledi. Yeni dönem yangın camları Kuzey Amerika ve Avrupa birliği mevzuatlarına uygun oldu.

2002-2008:  Pilkington Pyrostop® dünya çapında onaylanmış ve test edilmiş 200 den fazla sistemde kullanıldı.

Modern Konsept

Saydam yangın camları modern mimari ile güvenliği birleştiren bir unsur oldu. Önleme, algılama, bölmelendirme ve acil durum metotları, yangına karsı birbirini tamamlayan önlemlerdir.

Yangın camı yangın sırasında güvenli bölmeler oluşturarak güvenli kaçış yolları yaratır. Projenin gereksinimlerine göre birçok farklı tip ve çeşitte olan yangın camları yangın güvenliğinin yanı sıra;  çarpmaya, kırılmaya, mermiye, hırsızlığa, gürültüye, ısıya ve güneş ışınlarına karşı binanızı korur.

Ürünler

    • Pilkington Pyroclear® (E) Bütünlük

    • Alev, duman ve sıcak gazlara karşı bariyer oluşturur.
    • Pilkington Pyroclear® temel düzeyde bütünlük gerektiren yangın dayanımlı yüzeyler oluşturmak için tasarlanmıştır.
    • 10 mm den 15 mm ye kadar kenar kapamasıyla çerçevelemeye izin verirken güvenli ve sürekli performans sağlar. Bu sayede genel yangın dayanımlı cam sistemleri için uygundur.
    • Yangın sırasında ortaya çıkabilecek termal gerginliğe karşı yüksek seviyede direnç sağlayan özel kenar sertliğiyle güvenli ve sürekli performans sağlar.
    • Tek cam uygulamaları gibi çift cam uygulamaları da yüksek optik kalite sağlar.
    • Cam kenarında herhangi bir hasara karşı özel kenar koruma bandı bulunmaktadır.
    • EN 12150 ve EN 1279 ‘a göre CE serti kalı üründür.
    • Risk tabanlı tasarımlar için ekonomik yangın dayanım çözümleri sunar.
    • Yangın yayılımının önlenmesinde duman geciktirici bariyer olarak ve temel bütünlük sağlayan bir yangın dayanım camı olarak kullanılmaktadır.
    • Pilkington Pyroclear® (E-Clear) ticari yapıların ve yüksek katlı apartman kulelerinin cephelerinde alevleri kontrol etmek ve yangının üst katlara ya da komşu mekânlara sıçramasını sınırlandırmak için kullanılır. Doğal ışığı içeri alabilmek için içm ekân bölücü duvarları olarak kullanılabilir. Pilkington Pyroclear® yangıngüvenliği ile modern tasarım gereklerinin nasıl beraber sağlanabileceğinin iyi bir örneğidir. 
    • Pilkington Pyroclear® Cam Kalınlıkları
    • E30: 6mm- 8mm- 10mm
    • E60: 8mm- 10mm
  • Pilkington Pyrodur® (EW) Işıma Kontrolü
  • Yangın esnasında alevlere, sıcak gazlara, dumana karşı bir bariyer oluşturmak ve aynı zamanda oluşan radyan ısıyı düşürmek için tasarlınmıştır.
  • Pilkington Pyrostop® ile aynı teknolojiye sahiptir.
   Pilkington Pyrodur® yangın camı, yangın kapıları ve bölmeler oluşturmak için idealdir. Saydam, lamine, darbeye ve yangına dirençli, EW sınıfı ürün 60 dakikaya kadar bütünlük sunar.
  • Acil çıkışlar ve itfaiye’nin erişimi için güvenlik koridorları oluşturur. Yangın ve yapı kontrolü kurumları tarafından kabul edilmiş.
   İç ve dış uygulamaya uygundur.
   Yangına dayanıklı ahşap veya çelik doğramalar ile kullanıma uygundur. Yüksek ses yalıtımı özelliği vardır.
  • Pilkington Pyrodur Cam Kalınlıkları
  • EI 30’: 7 mm - 11 mm
   EI 60’: 19 mm 

  Pilkington Pyrostop® (EI)  Bütünlük ve Yalıtım

  EI sınıfı camlar yangın esnsında alevlere, dumana, sıcak gazlara ve radyan ısıya karşı en üst seviyede koruma sağlar.

  Pilkington Pyrostop® yangın camı çok katmanlı düşük demirli camdan üretilmiş (Pilkington OptiwhiteTM) özel saydam bir ara katman ile lamine edilmiştir. Ateşe maruz kaldığında ara katman yangına tepki olarak köpük haline dönüşerek alevleri absorbe eder.

  Pilkington Pyrostop® EI sınıfı yangın camları saydamlık, çok katmanlılık, darbeye direnc ve yüksek seviyede yangına karşı bütünlük gösterirken iç mekanların gün ışığı ile aydınlanmasını sağlar.

  Pilkington Pyrostop® yangına karşı olan sağlamlığının yanı sıra, düz camlar kadar yüksek kalitede görüş ve gün ışığı geçirgenliği sağlar.

  Pilkington Pyrostop® yangın durumunda opak hale dönüşüp alevlerin ve sıcak gazların önüne set çeker. EU ve ISO standartları testlerinden geçmiştir.

  Acil çıkışlar ve itfaiye’nin erişimi için güvenlik koridorları oluşturur. Yangının yayılmasını önleyerek binanın daha az zarar görmesini sağlar.

  Yangın durumunda opak olan iç katman yangının görüntüsünü keserek panik durumunu minimize ederken ekiplere yangının yeri ve yönü hakkında kılavuzluk eder.

  Yerel bina mevzuatlarının gereklerine uygun olacak şekilde yangına karşı tam dayanıklılık gösterir.

  Yangın kaçış koridorları oluşturmak için tam boy veya kısmi yangın kapısı, bölme camları, çatı camları veya dış cephe camı olarak kullanıma uygundur.Yangının binanın dış yüzeyine sıçrayıp hızlı yayılmasını önler. 

  • Pilkington Pyroshield™ 2 ve yangın güvenliği 
  • Tel ağ yangına karşı camı tek parça olarak tutup cam eriyene kadar patlamasını önler. Telli yapısından dolayı Pilkington Pyroshield™ 2 yangın kaçışları yaratmak için idealdir. İngiltere yangın standartlarına göre koşullar zorlaşmadan güvenli koridorlar oluşturduğu onaylanmıştır. 

  • Avantajları: 
  • •Saydamlık veya gölgelendirme amaçlı düz ve desenli modeller. 
  • •Fabrika stokundan kesilerek kolaylıkla tedarik edilir. 
  • •Yangın camı uygulaması dışında darbeye karşı güvenlik amaçlı da kullanılabilir. 
  • •Yangın performansı kenarlarında performans kaybı göstermez. 
  • •Telli yapısı davetsiz misafirleri caydırır. 
  • •Suya maruz kaldığında bütünlüğünü kaybetmez (diğer yangın camlarının aksine). 
  • Genel Özellikleri: 
  • •Dünya çapında bilinirlilik 
  • •30 dakika bütünlük sınıfında onaylanmış. 
  • •Çelik ve ahşap birçok doğrama sistemi ile uygulanabilir. 
  • •Certfire Sertifikası (CF 718) 

  • •Pilkington PyroshieldTM 2 Safety Clear ahşap doğramalarda 60dk. bütünlük sağladığı test edilip onaylanmıştır .
  METCAM İthalat, İhracat ve Mühendislik Ltd. Şti.
  Kızıltoprak, Bağdat C. No: 155/11 Korur Apt Kat:4 34724 Kadıköy - İstanbul / TR
  +90 216 345 41 01
  Copyright © MetCam 2019. Tüm Hakları Saklıdır.